MUDr. Františka Martinásková

Telefon Ostrava: 597 454 310

Mobil: 608 809 945

martinaskovaf@volny.cz

OBJEDNÁNÍ

Do našich ordinací se můžete objednat osobně, telefonicky na t.č. Ostrava: 597 454 310, t.č. Hať : 595 056 250, mobil: 608 809 945,

nebo e-mailem martinaskovaf@volny.cz

Také můžete vyplnit objednávací formulář viz níže. Budeme Vás kontaktovat.

Registrujeme pouze novorozence, kterých matky se byli u nás osobně zaregistrovat již před porodem a seznámili se s naším vnitřním řádem ordinace a prostředím ambulance. Nejpozději do 8 dnů po propuštění z porodnice je třeba vyřídit rodní list a přihlásit novorozence ke zdravotní pojišťovně.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Souhlas s poskytnutím zdravotní péče dítěti- vnitřní řád ambulance  Happy Mamy s.r.o.

 

 Vnitřní řád ambulance

Souhlas s poskytnutím zdravotní péče dítěti – vnitřní řád ambulance

Zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní služby v plném rozsahu pouze registrovaným pacientům.

Neregistrovaným pacientům poskytuje pouze neodkladnou péči v případě život ohrožujícího onemocnění.

Podpisem tohoto informovaného souhlasu souhlasím se zdravotní péčí, kterou dítěti bude poskytovat níže podepsaný lékař pro děti a dorost, ke kterému jsem dítě zaregistroval/a, a to po celou dobu platnosti registrace. Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s povinnostmi rodičů a nevyhnutné spolupráci při péči o zdraví a prospěch dítěte, budu se řádně starat.

Každý rodič a zákonný zástupce dítěte je povinen se v prostorách ambulance chovat k personálu ambulance a dalším přítomným pacientům v rámci pravidel slušného chování, nebýt hlučný a nepoškozovat vybavení ambulance, v čekárně nejíst.  Po příchodu do prostor čekárny každý vypne mobilní telefon.

Rodič či zákonný zástupce je povinen nám jako registrujícímu ošetřujícímu lékaři do 8 dnů nahlásit

každou změnu osobních údajů, změnu zdravotní pojišťovny, změnu bydliště, telefonního čísla, propuštění z hospitalizace a každou závažnou změnu zdravotního stavu. Po změně zdravotní pojišťovny je povinen do 8 dnů podepsat nový registrační lístek ke změněné zdravotní pojišťovně, jinak nastává automatická od-registrace ze zdravotnického zařízení.

Při vstupním vyšetření doloží rodný list dítěte, občanský průkaz s trvalým bydlištěm a veškeré lékařské zprávy z předchozích vyšetření.

Rodič a zákonný zástupce bere na vědomí, že se v našem zdravotnickém zařízení očkuje a nebude odmítačem povinného očkování, tedy nechá svoje dítě na doporučení lékaře očkovat.

Rodič a zákonný zástupce bude s dítětem chodit na stanovené termíny načas k vyšetření, odběrům biologického materiálu, k preventivním prohlídkám a k očkování. Dále se bude řídit doporučeným postupem lékaře. Bude vyzvedávat předepsané léky na recept a ostatní doporučenou léčbu, kterou bude řádně podávat podle doporučení lékaře.

Rodič bere na vědomí, že vystavení jakéhokoliv potvrzení včetně OČR a lázeňského návrhu, je nenárokové, rozhoduje o něm pouze lékař ZZ a to podle platných právních norem.

Rodič a zákonný zástupce dítěte zabezpečí řádnou stravu adekvátní věku, nebude v místnosti, kde je dítě, kouřit a bude dělat vše pro jeho zdravý a spokojený psychomotorický vývoj, což vyplývá   z listiny Práv dítěte.

Podle paragrafu 48 zákona 372/2011 o zdravotních službách má právo zdravotnické zařízení ukončit registraci ke zdravotní péči o pacienta, který není v bezprostředním ohrožení života kromě jiného i podle bodu d zákona o vnitřním řádu a jeho porušení.

Vstupem do ambulance a ošetřením dítěte zákonný zástupce souhlasí s výše uvedeným Vnitřním řádem ambulance.

MUDr. Františka Martinásková, Happy Mamy s.r.o.

Objednávací formulář

Vyplňte, prosím, tyto údaje, jsou povinné. Budeme Vás kontaktovat do 24 hodin. Děkujeme.

Odesláním tohoto formuláře potvrzujete svuj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely řešení Vašeho dotazu, objednání... Správcem Vašich osobních údajů je Happy Mamy s.r.o., MUDr. Františka Martinásková,ordinace praktické lékařky pro děti a dorost, Sokolská tř. 81, 70200 Moravská Ostrava, U Střediska 14/6,  747 16  Hať. Vaše osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.

Sokolská tř. 81,  70200 Moravská Ostrava

Více zde: https://www.stastnamatka.cz/kontakt/