MUDr. Františka Martinásková

Telefon Ostrava: 597 454 310

Mobil: 608 809 945

martinaskovaf@volny.cz

 

Důležité kontakty

Záchranná služba    155
 

Lékařská služba první pomoci pro děti v MNO Ostrava-Fifejdy, Janovského 6: ZDE
Budova Dětského lékařství Městské nemocnice Ostrava
tel.: 596 192 608
pracovní dny: 15:30 - 6:00 hodin, Sobota, neděle a svátky - nepřetržitě

Zubní LSPP v Ostravě: AJNA DENTAL CLINIC, Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

tel.: +420 605 334 900, +420 773 520 101
pracovní dny : 18:00 - 6:00 hodin
Sobota, neděle a svátky - nepřetržitě

Krajská hygienická stanice v Ostravě:  ZDE

Tísňová volání pro celé území České republiky:

  • 155 - Záchranná služba
  • 150 - Hasičský záchranný sbor ČR
  • 158 - Policie ČR
  • 156 - Městská policie
  • 112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání
  •  

Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2 www.tis-cz.cz,
V případě podezření na otravu dítěte léky, chemikáliemi, rostlinami volejte nepřetržitou službu tel.: 224 919 293,  224 915 402.
Nutno nahlásit jméno a příjmení dítěte, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu.


Mykologická poradna -  Karmelitská 14, Praha 2, tel.: 257 530 842

Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady - Klinika anesteziologie a resuscitace FN 1.LF UK, tel.: 224 963 355

Při problémech s drogami - středisko DROP-IN, tel.: 222 221 431