MUDr. Františka Martinásková

Telefon Ostrava: 597 454 310

Telefon Hať : 595 056 250

Mobil: 608 809 945

martinaskovaf@volny.cz

 

   We have holiday from 29 th to 30 th September.

   Acute cases will treat in Emergency for children, Janovského 6, Ostrava -Fifejdy.